Categorie: Thailand Reisadvies

Foreigner with Muslim women Deep South of Thailand

Frans and friends Selfie at the Krue Se Mosque

Thailand Reisadvies

De artikelen in de categorie Thailand reisadvies geven informatie over de veiligheid in Thailand. Deze informatie is gebaseerd op grondig en transparant onderzoek.

Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken (Minbuza) geeft reisadviezen voor 220 landen in de wereld. Vier mensen op de afdeling Consulaire Zaken zijn verantwoordelijk voor deze adviezen. Op de website Nederland Wereldwijd wordt uitgelegd hoe deze adviezen tot stand komen.

Alternatief Thailand reisadvies

We hebben de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de gang van zaken rond het reisadvies en naar de werkwijze van de verantwoordelijke afdeling. In het huidige digitale tijdperk voldoen de adviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken niet meer. De werkwijze is verouderd en heeft geen plaats in een open, democratische samenleving. Transparantie en controleerbaarheid van bestuur zijn pijlers van de democratie. De werkwijze van MinBuZa in dezes is niet transparant en dus niet controleerbaar.

Jarenlang onderzoek

Ik heb jarenlang onderzoek gedaan naar de reisadviezen voor Thailand, Filipijnen en, in mindere mate, andere landen zoals Myanmar. De werkwijze van MinBuZa is niet alleen maar ondoorzichtig maar voldoet ook niet aan Global Code of Ethics for Tourism van de UNWTO. Ik heb uitgebreid gecorrespondeerd met meerdere mensen van de verantwoordelijke afdeling. Conclusie is dat ze niet deskundig zijn en onprofessioneel.

Ambassades en consulaten

In de uitleg van de totstandkoming wordt een grote rol toebedeeld aan ambassades en consulaten. In praktijk ontbreekt elk bewijs van de inbreng van deze lokale vertegenwoordigingen. Ook van enig contact met lokale autoriteiten, NGOs en bedrijven ontbreekt elk spoor. Gedurende het verantwoordingsonderzoek in 2019 trof de Algemene Rekenkamer vrijwel geen informatie van ambassades aan in de dossiers. Deze dossiers zouden informatie moeten bevatten op grond waarvan MinBuZa het reisadvies bepaalt.

Beter reisadvies

Een en ander heeft mij doen besluiten dat er behoefte is aan alternatief en transparant Thailand reisadvies. Het reisadvies van het MinBuZa schaadt de reputatie en de belangen van andere landen. Daarnaast is het buitengewoon onprofessioneel en respectloos. Het is een overheidsinstelling onwaardig.

Plate with food

Onderzoek reisadvies Zuid Thailand

Onderzoek en afschaling van het reisadvies voor Zuid Thailand Voorwoord Hier is het rapport van het onderzoek dat ik verricht heb naar het Nederlandse reisadvies voor Zuid Thailand. Op 30 December 2022 heb ik...

Man holding up a newspaper

Ambassade Rapport Gouden Driehoek

Ambassade Rapport Gouden Driehoek en Mae Sai De Nederlandse ambassade heeft dit rapport naar aanleiding een inspectie bezoek op 17 en 18 mei 2022 aan de Gouden Driehoek en Mae Sai naar het Ministerie...

Foto van de Centrale Moskee in Pattani. Er is een negatief reisadvies voor Pattani.

Nederlands reisadvies in Crisis

Nederland Wereldwijd De website http://www.nederlandwereldwijd.nl krijgt 100000 bezoekers per maand. Op deze website publiceert het Ministerie van Buitenlandse Zaken (MinBuZA) het zogenaamde reisadvies. Hierin worden Nederlanders ingelicht over de veiligheid in landen. De Algemene...